AgroPijaca.net 

Japanci gaje kockaste lubenice

Dok šetate Japanom, možete da naiđete na luksuzne prodavnice koje nude kockaste lubenice, džinovsko grožđe, dinje i jagode. Prošle godine nekoliko skupocenih Hokaido dinja prodato je za nešto više od

Drveće komunicira međusobno

Za naučnicu Suzan Simard komunikacija među drvećem nije nikakva novost. Njeno interesovanje za ovu temu počelo je kada osetila zabrintutost zbog nekontrolisane seče šuma u kraju odakle ona potiče. Interesovalo

Dunja poreklo i simbolika

Dunja cveta u maju i junu, zbog čega se to ime često daje devojčicaa koje se rode tih meseci. Dunja je biljka koja potiče iz Persije, a simbolizuje zdravlje i

Dunja – sortiment, proizvodnja, agrotehnika

U domaćim područjima, dunja cveta od kraja aprila do sredine maja, i na taj način izbegava kasne prolećne mrazeve. Takodje i sazreva dosta kasno, oko 170 dana posle cvetanja pa

Kamilica i njena lekovitost

Puno je onih koji su je uzgajali u svom vrtu, a srećom pa nije zahtevna po pitanju uzgoja. Mnoge su biljke belih cvetova sa žutim središtem nazvane kamilicom. Zaista i

Srpski bager za čišćenje hidroakomulacija

Pred­stav­nik fin­ske fir­me „Vo­ter­mej­str”, vo­de­će u sve­tu u ovoj obla­sti, pi­tao me je u Be­o­gra­du ka­ko sam do­šao do pro­jek­ta ma­ši­ne, ni­je ve­ro­vao da ni­sam bio u Fin­skoj, Fin­ce je

nclude('footer.php'); ?>